Szczotka MIX BAM 80x50x6

Szczotka Mix: włóknina ścierna przekładana materiałem nasypowym 80mm x 50mm x 6mm

Tlenek aluminium

A FIN/P150, A MED/P120, A VFN/P240

Nadawanie rys, usuwanie niewielkich uszkodzeń
Przygotowywanie powierzchni przed lakierowaniem, przed pokryciem galwanicznym

Połączenie materiału nasypowego z włókniną pozwala osiągać większą głębokość rys
Gładkie wykończenie

Najnowsze produkty: